نوشته‌ها

دکتر مجتبی زارعی خطاب به کارگزاران نظام:

✍?نامه  انتقادی به کارگزاران نظام  ؛ سلام علیکم ، رهبر حکیم انقلاب دهها بار بر ضرورت توجه به ایران تآکید کردند؛  در دهه اخیر نیز بارها گفتند اگرکسی رهبری را و ج..ا.ا را هم قبول ندارد می تواند ایران رامحور کنش های  خود قراردهد با این ترک فعلِ کارگزاران نظام در تحقق ظرفیت های این فرمان ،شاید زمان ورود سازمان بسیج مستضعفین به مفهوم ایران است. https://mobile.twitter.com/MojtabaZarei50

https://mobile.twitter.com/MojtabaZarei50