جلیل دارا

نام

جلیل

نام خانوادگی

دارا

سال تولد

1357

پست الکترونیک

jaliledara@gmail.com

مدارک تحصیلی

– کارشناسی علوم سیاسی- دانشگاه امام صادق(ع)(81-1376)
– کارشناسی ارشد علوم سیاسی(گرایش جامعه شناسی سیاسی)- دانشگاه امام صادق(ع)(83-1381)
پایان نامه کارشناسی ارشد – دکترای علوم سیاسی(گرایش مطالعات ایران)- داشگاه تربیت مدرس(89-1383)
– نقش بحران هویت در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران(دوره پهلوی دوم)- (انجام دفاع در سال 1383)(دریافت رتبه دوم پایان
نامه ها در پنجمین جشنواره طریق جاوید)
رساله دکتری
– نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت جریان اسلام گرا(1320-1357)

مورد مطالعاتی مدارس اسلامی جامعه تعلیمات اسلامی و
مدرسه دخترانه رفاه- (دفاع در سال 1390)

سوابق خدمت علمی، اجرایی

– مدیر کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(92-1388)
————–

– معاون دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(88-1387)

————–

– عضو شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی اساتید کشور (92-1388)

————–

– دبیر شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی (92-1388)

————–

– دبیر ستاد اقامه نماز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه های دولتی(92-1390)

————–

– دبیر شورای هماهنگی برگزاری ستاد پاسداشت شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- 1391 – دبیر شورای سیاست گذاری هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی(1390و 1392)

————–

– رئیس شورای راهبردی جشنواره های معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(92-1388)

————–

– نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ستاد راهیان نور کشور(92-1388)

————–

– نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ستاد مبارزه با مواد مخدر(92-1388)

————–

– نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ستاد غدیر(1390-92)

حوزه فعالیت

– مطالعات ایران(با تمرکز بر توسعه سیاسی و فرهنگی-اجتماعی و انسانی)
– مطالعات سیاسی جهان اسلام(با تمرکز بر جنبش ها، گروه ها و احزاب)
– مطالعات انقلاب اسلامی(در بستر تاریخ تحولات ایران)

– سمینار جنبش های اسلامی معاصر و تاثیر انقلاب اسلامی بر آن ها- دانشگاه تربیت مدرس- 1391 تابحال – سمینار مسائل کشورهای جهان سوم- دانشگاه تربیت مدرس- 1392 تابحال
– انقلاب اسلامی ایران- دانشگاه شهید بهشتی(87-1385)
– انقلاب اسلامی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(88-1387)
– تاریخ تحلیلی اسلام- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(88-1387)
– تحلیل و بررسی جریان های سیاسی ایران- دانشگاه شهید چمران اهواز(1386)
– جامعه شناسی سیاسی ایران- مرکز آموزش های سیاسی وزارت کشور(86-1384)
– تحلیل مسائل سیاسی روز- مرکز آموزش های سیاسی وزارت کشور(86-1384)
– تحلیل و بررسی جریان های سیاسی- مرکز آموزش های سیاسی وزارت کشور(86-1384)
فعالیت های پژوهشی – تاریخ جهان- مرکز آموزش های سیاسی وزارت کشور(86-1384)

تدریس

اهم سخنرانی های علمی

جمع اساتید دانشگاه های پیام نور تبریز- تابستان 1394 – ایران هراسی غرب و انقلاب اسلامی؛ ضرورت اتخاذ سیاست تدافعی بر اساس آیه شریفه واعدو مالستطعتم بالقوه …- در
شناسی دانشگاه اهواز- 1386 – جریان شناسی گروه ها و احزاب دوران پهلوی- دانشگاه شهید عباس پور- دانشجویان منتخب دوره های آموزش پیشرفته جریان – صهیونیسم و رویاروی با تفکر انقلابی ایران شیعی – درجمع اساتید دانشگاه آزاد نورآباد شیراز- شهریور 1394
کشور- 1390 -مشهد – نقش انجمن های علمی دانشجویی در تحقق نقشه جامع علمی کشور؛سیاستگذاری و راهبرد- دبیران انجمن های علمی

راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه و رساله های ارشد و دکتری

 

– …سراسر کشور- 1390 -مشهد – سیر تکوین جنبش داشجویی در ایران(دوره جمهوری اسلامی)- گردهمایی سالانه تشکل انجمن های مستقل دانشجویی – انقلاب اسلامی و جنگ نرم- در جمع دانشویان تشکل جامعه اسلامی- دفتر تشکل- 1391
– مقایسه مشارکت سیاسی دانشجویان فنی دانشگاه امیر کبیر با دانشجویان علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در – بررسی مکانیسم های تهدیدزای اقتصاد نفتی و تاثیر آن بر امنیت پایدار جمهوری اسلامی- راهنما- (ارشد) – در حال انجام – مفهوم شناسی توسعه در دولت های نهم و دهم- راهنما- (ارشد)- دفاع شده
انتخابات 1392-راهنما- (ارشد)- در حال انجام
– بنیادگرایی یهود و تاثیر آن بر آینده دولت اسراییل- مشاور- (دکتری)- در حال انجام
– بررسی شکاف میان احزاب سکولار و مذهبی اسرائیل و تاثیر آن برر امنیت ملی اسرائیل- راهنما- (ارشد)- در حال انجام
همکاری داوری با فصلنامه های علمی-پژوهشی – الگوی امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران-داور- (ارشد)- انجام شده
– پژوهش های انقلاب اسلامی- ارزیابی بیش از 15 مقاله- انجمن علمی مطالعات انقلاب اسلامی
– مطالعات جهان اسلامی- ارزیابی 1 مقاله- دانشگاه تهران- دانشکده مطالعات جهان – پژوهش های سیاست راهبردی- ارزیابی بیش از 11 مقاله- دانشگاه علامه طباطبایی
اجتماعی – پژوهش های سیاسی جهان اسلام- ارزیابی 5 مقاله- انجمن علمی مطالعات جهان اسلام-پژوهشکده مطالعات فرهنگی و
اهم مدیریت های علمی – پژوهش های سیاست اسلامی- ارزیابی 1 طرح و 2 مقاله- پژوهشگاه امام صادق (ع) در قم
– مدیر گروه علوم سیاسی- دانشگاه تربیت مدرس92-1390
– مدیر گروه مطالعات اجتماعی(در سه حوزه اندیشه، جامعه شناسی و حقوق)- معاونت پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی- 1385
– عضو هیات موسس انجمن علمی مطالعات سیاسی جهان اسلام- 1390 تابحال
– عضو هیات مدیره انجمن علمی مطالعات انقلاب اسلامی- 92-1388
– مدیر گروه تاریخ و روابط خارجی- معاونت پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی- 1385
– مدیر گروه مطالعات جهان اسلام و آموزش عالی- معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری، 1388-1385
– رئیس کمیته ارزیابی مقالات علمی همایش بین المللی مقاومت اسلامی- 1388
– عضو کمیته علمی و داوری(کمیته انقلاب اسلامی) جشنواره فارابی- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1391
– عضو کمیته علمی تدوین رشته دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی در سه گرایش- معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری- 1391
– مدیر گروه مطالعات جنگ و دفاع مقدس- انجمن علمی انقلاب اسلامی 1384-92
– مسوول گروه(ب)برنامه ریزی راهبردی- معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – 1384
– دبیر کمیته برنامه ریزی جامع آموزش کارگزاران فرهنگی دانشگاه ها)-معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن
1386-1387 ،آوری
– دبیر کمیته نقد و بررسی آثار پژوهشی- معاونت پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی- 1385
– عضو شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی اساتید کشور -92-1388
– دبیر شورای حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی -92 -1388
– رئیس شورای سیاستگذاری چهار دوره جشنواره(علمی) ملی حرکت(3-4-5-6(
– دبیر شورای سیاست گذاری هفتمین جشنواره نشریات(علمی، فرهنگی، سیاسی) دانشجویی کشور(1390و 1392(
مدیریت و ارزیابی طرح های پژوهشی( چاپ شده در قالب کتاب)
1385 – نقش ساده زیستی در سلامت نظام سیاسی با تاکید بر شخصیت امام خمینی(ره)- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال – تاثیر منازعات سیاسی بر ثبات سیاسی؛ مطالعه دوره زمانی دوم خرداد- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1385 – گفتمان هویت و انقلاب اسلامی- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1385 – رهبری سیاسی امام خمینی(ره)؛ چالشی بر نظریه کاریزما- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1385 – هویت ملی و امام خمینی(ره)- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1385 – نقش شاعران زن در انقلاب مشروطه- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1385 – نقش اقلیت ها در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1385 – تاثیر انقلاب اسلامی بر شیعیان لبنان- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1385 – نقش انقلاب اسلامی بر سیاسی شدن شیعیان پاکستان- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1385 – هویت ملی و امام خمینی(ره)- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1385 – توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1385 – مقایسه رقابت سیاسی رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1385 – ناکارآمدی احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1385 – مدیریت بحران های سیاسی امام خمینی(ره)- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1384 – مقایسه اصلاحات ارضی رژیم پهلوی و تقسیم اراضی جمهوری اسلامی- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1384 – گفتمان های سیاسی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1384 – مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال 1384
1385 – مقایسه وضعیت اقتصادی 25ساله رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی درحوزه صنعت- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار در سال
در سال 1385 – مقایسه وضعیت اقتصادی 25 ساله رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی درحوزه زیرساخت ها- مرکز اسناد انقلاب اسلامی، انتشار
– جنبش دانشجویی خارج از کشور- دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی انتشار در سال 1388 – اخلاق سیاسی- دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی انتشار در سال 1388
سال 1388 – رسول بیداری شرق؛ مجموعه مقالات در مورد اندیشه امام خمینی- دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی انتشار در
– جایگاه و اعتبار اخلاق در گفتمان سیاسی حضرت امام خمینی(ره)-پژوهشگاه انقلاب اسلامی- 1392 – با مسیح می آییم- معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری انتشار در سال 1389

سایر موارد(مدیریت پژوهشی)

– مدیریت ارزیابی و چاپ بیش از 20 کتابچه دانستنی های سیاسی- دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی انتشار در سال
فرهنگی انتشار در سال 1389 – مدیریت ارزیابی و چاپ بیش از 18 کتابچه از سری مجموعه های دانستنی های فرهنگی- دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات
مطالعات فرهنگی انتشار در سال 1389 – مدیریت و سردبیری چاپ دانستنی های تاریخی انتخابات ریاست جمهوری در قالب 6 جلد- دفتر برنامه ریزی اجتماعی و
سایر موارد – همکار تحریریه بیش از 20 ویژه نامه سیاسی فرهنگی- معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- 1389 – مدیریت 10 شماره نامه فرهنگی- معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- 1389 – سردبیر دو ماهنامه دانشجو- دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی انتشار در سال 1389و 1390 – سردبیر بیش از 10 ویژه نامه سیاسی- فرهنگی- دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی انتشار در سال 1389
جشنواره سراسری فرهنگی، هنری و علمی یادواره امام خمینی(ره) با عنوان طریق جاوید از میان 188 پایان نامه ارائه شده حائز – کسب رتبه ممتاز پایان نامه ها؛ پایان نامه« نقش بحران هویت در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران(دوره پهلوی دوم)» در پنجمین
رتبه دوم گردید.
– کسب افتخار مدیر کل فرهنگی برتر دستگاه ها در همایش تقدیر از مدیران و مسولان برتر مبارزه با مواد مخدر در دستگاه ها از سوی – کسب افتخار جوان نمونه کشوری- سال 1386 -از سوی سازمان ملی جوانان
معاون اول رئیس جمهور(1390(
– عضو همکار بررسی طرح های معاونت بین الملل- مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام-1393 – – مدرس درس اندیشه سطح 1و 2ضیافت اندیشه اساتید- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها- 1394 – دارای مجوز درس انقلاب اسلامی ایران از معاونت امور اساتید دروس معارف اسلامی- 1386 تابحال – مشاور جوان وزارت کشور(گروه مشاوران جوان وزارت کشور)- 1385

مطالب و مقالات