نوشته‌ها

 

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سلسله گفت‌وگوهای انتقادی در باب علوم انسانی را برگزار می‌کند.

این نشست با عنوان ” ارغنون خرد” به موضوع سیاست‌گذاری علم و فناوری در دانشگاه‌ها می‌پردازد.

دبیر این نشست تخصصی دکتر عبدالله صلواتی است.