نوشته‌ها

ایران در فرایند انقلاب: امام خمینی و چالش سنت و مدرنیته | خانه کتاب و ادبیات ایران
صفحات اولیه کتاب

 ایران در فرایند انقلاب: امام خمینی و چالش سنت و مدرنیته

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ – نقد و تفسیر ایران – اوضاع اجتماعی – قرن ۱۴ خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ – دیدگاه درباره‌ سیاست‌ و حکومت خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ – دیدگاه درباره‌ انقلاب اسلامی ایران – تاریخ – انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ تحولات اجتماعی – ایران – تاریخ – قرن ۱۴

پدیدآور نویسنده : تقوی‌مقدم ، مصطفی
ناشر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (برای تماس با ناشر و خرید کتاب کلیک کنید)
شابک ۹۷۸-۶۰۰-۸۷۰۹-۳۲-۹
تاریخ نشر ۱۴۰۰۰۳۰۲
قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰
کد دیویی ۹۵۵.۰۸۴۲
زبان کتاب فارسی
محل نشر تهران – تهران
توضیحات جلد – ۷۲۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱
معرفی مختصر کتاب

این کتاب، ابتدا به تبیین چگونگی شکل‌گیری تهدیدهایی که از اول دوره قاجار متوجه ارکان موجودیت کشور شده بود و تحقیر ملی ناشی از آن‌ها می‌پردازد و نشان می‌دهد که رفع آن تهدیدها و تحقیرها، مهم‌ترین نیاز و مطالبه بنیادین جامعه ایران را تشکیل می‌داد و پاسخ می‌طلبید. در ادامه، تبیین خواهد شد که طرح‌ها و مواضع جریان‌های سیاسی کشور در دوره قاجار و پهلوی قادر به تأمین این نیاز به مطالبه نشدند. سرانجام بر پایه نظریه استاد مرتضی مطهری مبنی بر اصالت توأمان فرد و جامعه و نقش آفرینی نوابغ در پاسخ به نیازهای جامعه، پیوند اندیشه و روش ویژه‌ای و ابتکاری امام خمینی با نیازها و مطالبات جامعه و چگونگی نقش آفرینی او برای پاسخ به آن نیازها تبیین خواهد شد.