نوشته‌ها

آینده نظم بین‌الملل لیبرال

آینده نظم بین‌الملل لیبرال

 

مجموعه استدلال‌ها درباره نظم بین‌الملل، لیبرالیسم و نقش آمریکا، بر چارچوب‌های نظری متفاوتی استوار است که مناظره درباره موضوعی مهم چون آینده نظم بین‌الملل را می‌سازند. با توجه به اهمیت این موضوع به‌مثابه یک «پیچ تاریخی» مهم که بر سیاست‌گذاری امنیت ملی و منافع ملی کشورها اثرگذار است، کتاب پیش‌رو می‌کوشد تا از منظرهای گوناگون به تحلیل وضعیت جاری و آینده نظم بین‌الملل بپردازد.

برای مترجمان، توجه دادن به بحران در نظم بین‌الملل لیبرال (که مورد اذعان و پیش‌فرض حتی اندیشمندان لیبرال بوده است) بسیار حائز اهمیت بوده است، چه اینکه مخاطب دانشگاهی را از منظری انتقادی، درگیر با موضوع نظم بین‌الملل مطلوب آینده می‌سازد. به‌ویژه مخاطبان دانشجو بایستی ضمن شناخت زوایای گوناگون نظری موجود در دانش روابط بین‌‎الملل، باید بتوانند به‌خوبی از ابزار نظریه و سطوح تحلیل استفاده نمایند. هدف دیگر مترجمان برای گردآوری، انتخاب و ترجمه مقالات مرتبط با آینده نظم بین‎‌الملل، بهینه‌‎سازی تصمیم برای دستگاه سیاست خارجی است که فراتر از مسائل جاری دو و چندجانبه سیاست خارجی، آینده تحولات و فرایندهای کلان مرتبط با نظم جهانی را رصد نمایند.

در گردآوری مقالات این کتاب تلاش شده است تا ضمن پوشش کامل نظریات عمده روابط بین‌الملل، از آثار اندیشمندان مهم و صاحب سبک استفاده گردد. بر همین اساس از منظر واقع‌گرا به آثار متأخر؛ «جان مرشایمر» و «استفن والت» و از منظر لیبرال به آثار «جان ایکنبری» و «جوزف نای» توجه شده است. «بلکویل» و «رایت» نیز از منظری لیبرال اما با رویکرد سیاست خارجی به موضوع پرداخته‌اند. «دونکامب» و «دون» منظرگاه مکتب انتقادی را در این اثر نمایندگی می‌کنند و «آمیتا آچاریا» با رویکردی منطقه‌گرا و از منظر نظریات غیرغربی روابط بین‌الملل به موضوع ورود می‌کند.