مظفر نامدار

نام

مظفر

نام خانوادگی

نامدار

سال تولد

1335 رشت

پست الکترونیک

namdar335@gmail.com 

namdar335@hotmail.com

namdar@ihcs.ac.ir

namdar335@yahoo.com

مدارک تحصیلی

– لیسانس علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1366

– فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1372

– دکترای علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1385

 

سوابق خدمت علمی، اجرایی

 •  

  1-  عضو کمیته تخصصی اندیشه سیاسی اسلام، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1373 – 1374)   

  2-  عضو گروه مطالعات سیاسی اسلام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( 1374 – 1384)     

  3-  رییس گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی (1378 – 1389 )

  4- دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی کشور ( 1382- 1389 )

  5- دبیر علمی کنگره ملی علوم انسانی (1385)

  6- عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر انتشار اسناد و فصلنامه تخصصی مرکز پژوهش و اسناد دفتر رییس جمهور (از سال1386 تا 1388)

  7- سردبیر فصلنامه تخصصی پانزده خرداد وابسته به بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر (1383 تاکنون)

   عضو هیات تحریریه فصلنامه سیاست راهبردی وابسته به مرکز پژوهش های سیاسی و بین المللی دانشگاه امام حسین

  9- سردبیر فصلنامه نامه دولت اسلامی(نامه جمهور) وابسته به مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری

  10 – عضو هیات تحریریه نشریه علمی خبری پژوهشگران وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1383 – 1387 )

  11- عضو شورای علمی پژوهش ملی ایران و جهانی شدن (مطالعه راهبردی در مواحهه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پدیده جهانی شدن)

  12 –  عضو شورای علمی پروژه ملی اسلام و جهانی شدن

  13 –  ناظر طرح جامع ملی مطالعات امنیت اجتماعی در ایران

  14  عضو هیات تحریریه دوفصلنامه معرفت سیاسی وا بسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی حوزه علمیه قم

  15- عضو کمیته علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر نقشه جامع علمی کشور

  16- رییس پژوهشکده مطالعه فرهنگ در پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیاز 1387 تا1389

  17 عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1388

  18- عضو هیات مدیره و دبیر انجمن علمی تحول علوم انسانی

  19- عضو کار گروه تخصصی علوم اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی کشور از سال 1386

  20- عضو شورای علمی همایش علمی جامعه و امنیت از تاریخ 8/2/88

  21- عضو هیات تحریریه دوفصلنامه نامه علوم انسانی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

  22- عضوگروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از تاریخ بهمن 1389

  23- معاون علمی پژوهشی بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی از فروردین 1390

  24- مدیر دانشنامه انقلاب اسلامی از خرداد 1389

موضوعات تدریس

جنبش های اسلامی معاصر

نظام سیاسی و دولت در اسلام

تئوری های انقلاب

منطق کاربردی ارتباطات

تاریخ معاصر ایران و ریشه های انقلاب اسلامی

تغییرات اجتماعی

تبیین اندیشه سیاسی

بررسی آثار و اندیشه  سیاسی امام خمینی

نظریه های فرهنگ

 • رساله مبانی فقهی سیاست خارجی در اندیشه مقام معظم رهبری، استاد راهنما – مقطع دکترا
 • منطق تحول در فقه سیاسی شیعه، استاد مشاور – مقطع دکترا
 • انقلاب اسلامی و تحول در نظریه‌پردازی شرق‌شناسان معاصر، استاد مشاور – مقطع دکترا
 • بررسی تطبیقی امنیت در اندیشه سیاسی جدید و مقایسه آن با اندیشه سیاسی امام خمینی، استاد مشاور – مقطع دکترا
 • نقد لیبرالیسم در اندیشه سیاسی معاصر ایران، استاد مشاور – مقطع دکترا
 • بررسی تاثیر مدرنیسم بر اندیشه سیاسی ایران معاصر، استاد داور- مقطع دکترا
 • جهانی سازی و اندیشه سیاسی عرب، استاد داور – مقطع دکترا
 • اندیشه سیاسی شهید آیت‌الله سید حسن مدرس، استاد مشاور – کارشناسی ارشد
 •  

استاد راهنما، مشاور، داور

فهرست آثار تألیفی

۱– رهیافتی بر مبانی مکتب ها و جنبش های سیاسی شیعه در دورانمعاصر ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران ، 1376

۲– تاریخ معاصر ایران ( کتاب درسی دوره دبیرستان) مظفر نامدار،موسی نجفی، موسی حقانی ، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران وابسته بهوزارت آموزش و پرورش، 1380

۳– یک قطره خون برای آزادی ، خاطرات ، اسناد و نوشته های سیداسدالله رسا یکی از روزنامه نگاران مبارز دوره پهلوی ، موسسه مطالعاتتاریخ معاصر ایران، زیرچاپ

۴– در حسرت تجدد و ترقی، بازخوانی علل ناکارآمدی وناکامی مدرنیته ومدرنیسم در ایران، نشر و پژوهش معنا گرا، تهران١٣٨۵

۵– وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر، (کلیات) جلد1، به اهتمام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، 1387 

6- وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر، جلد دوم، به اهتمام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، 1387

7- وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر جلد سوم، به اهتمام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، 1387

8- علوم انسانی بومی دینی، جلد4، به اهتمام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، 1387

9- آسیب شناسی علوم انسانی در ایران، جلد5، به اهتمام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، 1387

10- آسیب شناسی علوم انسانی در ایران، جلد 6، به اهتمام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، 1387

11- راهبردهایی برای ارتقاء علوم انسانی در کشور، جلد7، به اهتمام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، 1387 

12- راهکارهایی برای ارتقاء علوم انسانی در کشور، جلد 8 ، به اهتمام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، 1387

13- مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی، جلد 9، به اهتمام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، 1390

14- گرد آوری و مقدمه بر کتاب : قیام آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی، نوشته سید اسدالله رسا،  موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران، 1384

15- مقدمه برکتاب : از جولانگاه استر تا وادی صهیون، نوشته علیرضا سلطانشاهی، بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر، تهران، 1386

16- مولفه های غربگرایی در تاریخ تحولات ایران ، به اهتمام ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران 1381

 

 

فهرست مقالات منتشره در مجموعه مقالات و همایش‌ها

1-  مقاله بازشناسی گوشه ای از تاریخ مشروطه ، فصلنامه تاریخ و فرهنگ معاصر ، جلد اول ، مرکز بررسی های اسلامی ،قم ، 1370

2- مقاله میراث پایدار اندیشه های میرزای شیرازی در حوزه معرفت سیاسی، مجموعه سده تحریم تباکو ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، 1373

3- مقاله رهیافتی بر مبانی اندیشه های سیاسی شیعه در قرن اخیر(نوسازیسیاسی در نظریه مکتب سامرا) ، مجموعه تاملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامیجلد1 ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران ، 1374

4-  مقاله مولفه های حکومت در اندیشه سیاسی مکتب نجف(با نگاهی بهاندرزنامه مرحوم آخوند خراسانی) ، مجموعه تاملات سیاسی در تاریخ تفکراسلامی جلد 2، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران ،1375

5- مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی (10 جلد) گرد آوری

6- مقاله مدخلی بر جنبش های اسلامی معاصر، مجموعه تاملات سیاسی درتاریخ تفکر اسلامی جلد 3، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران ، 1377

7- مقاله مکتب قم و منزلت معرفت سیاسی در اندیشه های امام خمینی، مجموعه تاملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی جلد 3، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران ، 1377

8- اسوه فقاهت و سیاست (معرفت سیاسی در اندیشه های آیت العظمی سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، مجموعه تاملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی جلد 3، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران، 1377

9- رویکردی تاریخی بر سیر تحولات اندیشه سیاسی شیعه، مجموعه در آمدی بر اندیشه سیاسی اسلامی مرکز مطالعات فرهنگی_اسلامی ، انتشارات بین المللی الهدی ، تهران ، 1378

10- مقاله نظریه دولت شریعت ، نگاهی به اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ ، سال یازدهم ، شماره 27 – 28 ،انتشار1377

11- مقاله در حسرت تجدد و ترقی، مجموعه مولفه های غربگرایی در تاریخ تحولات ایران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران 1381

12- مقاله امام خمینی و نقد تجدد و ترقی در جامعه دینی و غیر دینی ، مجموعه مولفه های اندیشه سیاسی امام خمینی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران، 1379

13- مقاله نظام شناخت عقلانی تاریخ از دیدگاه ابن خلدون، فصلنامه فرهنگ، 1384

14- مقاله تطور الفکر السیاسی الشیعی، مجموعه مدخل الی الفکر السیاسی فی الاسلام ، ترجمه خلیل العصامی ، موسسه الهدی للنشر و التوزیع، 1421

15 – مقاله فقر تفکر در جریان روشنفکری معاصر(بازشناسی علل ناکامی و ناکارآمدی مدرنیته در ایران) ، مجموعه مولفه های تجدد در ایران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران،1384

16- مقاله غربگرایی و استحاله هویت ملی ایران ، مجموعه مولفه های هویت ملی در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران، 1381

17- جامعه شناسی نظام استبدادی و جامعه مستبد ( مروری بر اندیشه های آیت الله شهید حاج آقا نورالله )، مجله زمانه ، ش 3 و 4ـ آذر و دی 1381.

18-مقاله میثاق طبیعی، میثاق مدنی ولایی در اندیشه شیخ‌فضل‌الله‌نوری,  مجموعه مقالات سمینار مشروطه تهران: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، مرداد 1378

19- مقاله کالبد شکافی استبداد(مروری بر اندیشه های آیت الله شهید حاج آقا نورالله) مجله زمانه ، ش 5 و 6ـ بهمن و اسفند 1381

20- امام خمینی انقلاب اسلامی و شالوده شکنی گفتمان های رسمی در حوزه سیاست1، فصلنامه 15 خرداد،  شماره اول ، پائیز 1383

21 – انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟1 ، فصلنامه 15 خرداد،  شماره 1ول ، پائیز 1383

22- امام خمینی انقلاب اسلامی و شالوده شکنی گفتمان های رسمی در حوزه سیاست2، ( تحول مفاهیم و پیش فهم های معرفتی و تاریخی) فصلنامه 15 خرداد، شماره دوم ، زمستان 1383

23 – انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟2 (دگرگونی در نظام آموزشی و پژوهشی ایران ) ، فصلنامه 15 خرداد، شماره دوم ، زمستان 1383

24- مقاله15 خرداد، برافتادن مشروطه و برآمدن انقلاب اسلامی، مقدمه‌ای بر یک جنبش بزرگ اجتماعی با اسناد جدیدی از این نهضت (بخش اول) ، فصلنامه 15 خرداد، شماره سوم ، بهار 1384

25- 15 خرداد، رخدادی که تبدیل به تاریخ شد ، فصلنامه 15 خرداد، شماره سوم ، بهار 1384

26- امام خمینی (ره( انقلاب اسلامی و شالوده‌شکنی سیطره‌ی گفتمان‌های رسمی در حوزه‌ی سیاست (3)، انقلاب اسلامی، تفکر پساسکولار و گذار از جامعه‌ی مدنی به جامعه‌ی توحیدی، فصلنامه 15 خرداد، شماره چهارم ، تابستان 1384

27- انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟ (3)، جمهوری اسلامی و دگرگونی در توسعه‌ی انسانی ایران، افزایش امید به زندگی ، فصلنامه 15 خرداد، شماره چهارم ، تابستان 1384

28- بررسی جعل یک سند پیرامون انقلاب اسلامی در کتابخانه‌ی مطالعات ایرانی لندن ، فصلنامه 15 خرداد، شماره چهارم ، تابستان 1384

29- مقاله امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده شکنی سیطره گفتمان‌های رسمی در حوزه سیاست (4) نخستین انقلاب مدرن به رهبری مذهب، فصلنامه 15 خرداد، شماره پنجم ، پاییز 1384

30- مقاله در جستجوی «لویاتان» جدیدی برای ایران، ، فصلنامه 15 خرداد، شماره پنجم ، پاییز 1384

31- انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟ (4)، فصلنامه 15 خرداد، شماره پنجم ، پاییز 1384

32- تأملاتی در ادبیات تهاجمی دکتر سروش علیه اهل معرفت، بیاد مرحوم محمد تقی جعفری، فصلنامه 15 خرداد، شماره پنجم ، پاییز 1384

33- بازخوانی یک پرونده تاریخی، بیانیه کانون نویسندگان ایران و جریانهای حاکم بر انتشارات کتاب در دو دهه آخر نظام شاهنشاهی، فصلنامه 15 خرداد، شماره پنجم ، پاییز 1384

34- استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، فصلنامه 15 خرداد،  شماره ششم ، زمستان 1384

35- انقلاب اسلامی، شکست تجربه غربگرایی و زوال پادشاهی در ایران، فصلنامه 15 خرداد،  شماره ششم ، زمستان 1384

36- انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟ (۵( نظام پادشاهی و تجددی برپایه جهل و جنون، فصلنامه 15 خرداد،  شماره ششم ، زمستان 1384

37- مقاله شعور تاریخی ملت ایران در شعارهای انقلاب اسلامی، فصلنامه 15 خرداد،  شماره ششم ، زمستان 1384

38- امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده‌شکنی سیطره گفتمان‌های رسمی در حوزه سیاست (۵)،انقلاب اسلامی انقلاب آزادی عقل وگسستگی تقلید، فصلنامه 15 خرداد،  شماره هفتم ، بهار 1385

39- مقاله انقلاب اسلامی الگویی برای جهان پساسکولار، فصلنامه 15 خرداد،  شماره هشتم، تابستان 1385

40- مقاله امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده‌شکنی سیطره گفتمان‌های رسمی در حوزه سیاست(6) ، انقلاب اسلامی انقلاب معنویت، عقلانیت و عدالت ، فصلنامه 15 خرداد،  شماره هشتم، تابستان 1385

41- مقاله انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟توسعه روستایی، جهاد سازندگی و مدیریت نهادی، فصلنامه 15 خرداد،  شماره هشتم، تابستان 1385

42- مقاله کاپیتو لاسیون ، تسخیر لانه جاسوسی امریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فصلنامه 15 خرداد،  شماره نهم، پاییز 1385

43- مقاله امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده‌شکنی سیطره گفتمان‌های رسمی در حوزه سیاست(7)، امام خمینی ، فقه شیعه و بازآفرینی زبان فکری جدید در سیاست، فصلنامه 15 خرداد،  شماره نهم، پاییز 1385

44- مقاله ریشه های انقلاب اسلامی در چشم انداز اسناد لانه جاسوسی امریکا در ایران ، فصلنامه 15 خرداد،  شماره نهم، پاییز 1385

45 – مقاله هشداری جدی برای پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی، فصلنامه 15 خرداد،  شماره دهم، زمستان، 1385

46- مقاله امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده‌شکنی سیطره گفتمان‌های رسمی در حوزه سیاست(8)، انقلاب اسلامی انقلاب باز اندیشی خردورزانه جهان سنتی و نیروی فرهنگی جدید جهان مدرن، فصلنامه 15 خرداد،  شماره دهم، زمستان، 1385

47- مقاله شهید مطهری و حکمت وحدت و همبستگی، ، فصلنامه 15 خرداد،  شماره سوم، بهار، 1384

48- مقاله حکیم وحدت و زعیم کثرت (امام خمینی متفکر دوران گذار از جامعه مدنی به جامعه توحیدی)،مجموعه مقالات کنگره اندیشه های احتماعی و عرفانی امام خمینی ، جلد 10 ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران ، 1381

49- مقاله نظام شناخت عقلانی تاریخ، فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ، سال نوزدهم، شماره چهارم، پیاپی 60، زمستان 1385

50- مقاله 15خرداد زمینه های تبلور یک آرمان تاریخی و گشودگی زبان دین در حوزه سیاست، فصلنامه 15 خرداد، سال پنجم، شماره 15، بهار سال 1387

51- مقاله انقلاب اسلامی در رویارویی با تحجرمدرن، فصلنامه 15 خرداد، سال چهارم، شماره 14،زمستان 1386

52- مقاله چرا آمریکا هنوز دشمن ملت ایران است ، فصلنامه 15 خرداد، سال چهارم، شماره 13، پاییز1386

53- مقاله حکمت صدرایی و انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه 15 خرداد، سال چهارم، شماره 13، پاییز 1386

54- مقاله انقلاب اسلامی ، پایان فلسفه و آغاز تفکر ، در جستجوی فرا روایت هایی برای جهان پسا غرب گرایی، پسا سکولار و پسا مدرنیسم، فصلنامه 15 خرداد، سال چهارم، شماره 12، تابستان 1386

55- 15 خرداد زمینه های تبلور یک آرمان تاریخی و گشودگی زبان دین در حوزه سیاست، فصلنامه پانزده خرداد، سال پنجم، شماره 15، بهار1387

56- دهه چهارم انقلاب اسلامی دهه بازگشت به آرمان های آزادی، عقلانیت، معنویت و عدالت، فصلنامه پانزده خرداد، سال پنجم، شماره 16، تابستان1387

57- مصدق و دموکراسی به مثابه اراده معطوف به دیکتاتوری منور، فصلنامه پانزده خرداد، سال پنجم، شماره 16، تابستان1387

58- انقلاب اسلامی و بایسته های باز تولید فرهنگی فقه اجتماعی شیعه در عصر پساسکولار، پساغربگرایی و پسامدرنیته، فصلنامه نامه دولت اسلامی، سال اول، شماره 2، بهار1387

59- جستارهایی در تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب- تاریخی، سالجدید،شماره129، بهمن 1387
60- امام خمینی، مقاومت فرهنگی و ژئوکالچر انقلاب اسلامی، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال پنجم، شماره 18، زمستان 1387

61 – اوباما، چماق جدید غربگرایان علیه انقلاب اسلامی، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال پنجم، شماره 17، پاییز 1387

62- فراسوی بیداری اسلامی، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال پنجم، شماره 17، پاییز 1387

64- 15 خرداد، پایه های استوار انقلاب اسلامی و نقطه عطف زوال سلطانیسم و سکولاریسم در ایران، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال پنجم، شماره 19، بهار 1388

65- تاریخ انتظار نمی کشد و دنیا ما را به حال خود نمی گذارد، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال ششم، شماره 20، تابستان 1388

66- نفاق سبز و نظریه دستکش مخملی در دست آهنین، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال ششم، شماره 20، تابستان 1388

67- فقدان بصیرت تاریخی و شورش های بیداری نفس، بازخوانی مبانی جنبش های کاذب اجتماعی در دو دهه اخیر در ایران بر اساس اسناد تاریخی، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال ششم، شماره 21، پاییز 1388

68- بصیرت و سیاست، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال ششم، شماره 22، زمستان 1388

69- انقلاب ستیزی ضد انقلاب های جدید، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال ششم، شماره 22، زمستان 1388

70- حکمت و حریت: اصلاح طلبی از وفاداری تا اعتراض و خروج از انقلاب و نظام، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال هفتم، شماره 23، بهار 1389

71- جامعه مدرسین، مرجعیت امام و منشور تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال هفتم، شماره 24و 25، تابستان و پاییز 1389

72- گذار از چپ و راست، مکتب ایران و مانیفست جدید اصحاب سیاست، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال هفتم، شماره 24و 25، تابستان و پاییز 1389

74- از موج اول انقلاب اسلامی تا انقلاب سوم، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال هشتم، شماره 26، زمستان  1389

75- جهان اسلام در چرخۀ دگرگونی، ، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال هشتم، شماره 27، بهار 1390

76- درس گفتارهای ولایت فقیه در سال 1348 و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1354؛ ، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال هشتم، شماره 27، بهار 1390

77- مقام معظم رهبری و نظریه ساختاری روابط بین الملل در سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم، بهار 1390، شماره 24، صص101-130

78- چرخش های یک انحراف پیچیده، مقدس مآبی، نوحجتیه ها، جریان انحرافی و حزب قاعدین مدرن ، فصلنامه 15 خرداد، دوره سوم، سال هشتم، شماره 28، تابستان 1390

 79- انجام ده ها مصاحبه با رسانه های گروهی و نشریات علمی تخصصی  و سخنرانی در سمینارها ، کنگره ها و نشست های علمی

سوابق دانشگاهی

1-  عضو کمیته تخصصی اندیشه سیاسی اسلام، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1373 – 1374)   

2-  عضو گروه مطالعات سیاسی اسلام، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( 1374 – 1384)     

3-  رییس گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی (1378 – 1389 )

4- دبیر شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی کشور ( 1382- 1389 )

5- دبیر علمی کنگره ملی علوم انسانی (1385)

6- عضو شورای سیاستگذاری و نظارت بر انتشار اسناد و فصلنامه تخصصی مرکز پژوهش و اسناد دفتر رییس جمهور (از سال1386 تا 1388)

7- سردبیر فصلنامه تخصصی پانزده خرداد وابسته به بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر (1383 تاکنون)

8 – عضو هیات تحریریه فصلنامه سیاست راهبردی وابسته به مرکز پژوهش های سیاسی و بین المللی دانشگاه امام حسین

9- سردبیر فصلنامه نامه دولت اسلامی(نامه جمهور) وابسته به مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری

10 – عضو هیات تحریریه نشریه علمی خبری پژوهشگران وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1383 – 1387 )

11- عضو شورای علمی پژوهش ملی ایران و جهانی شدن (مطالعه راهبردی در مواحهه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پدیده جهانی شدن)

12 –  عضو شورای علمی پروژه ملی اسلام و جهانی شدن

13 –  ناظر طرح جامع ملی مطالعات امنیت اجتماعی در ایران

14 – عضو هیات تحریریه دوفصلنامه معرفت سیاسی وا بسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی حوزه علمیه قم

15- عضو کمیته علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر نقشه جامع علمی کشور

16- رییس پژوهشکده مطالعه فرهنگ در پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیاز 1387 تا1389

17 عضو هیات اجرایی جذب هیات علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1388

18- عضو هیات مدیره و دبیر انجمن علمی تحول علوم انسانی

19- عضو کار گروه تخصصی علوم اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی کشور از سال 1386

20- عضو شورای علمی همایش علمی جامعه و امنیت از تاریخ 8/2/88

21- عضو هیات تحریریه دوفصلنامه نامه علوم انسانی وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

22- عضوگروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از تاریخ بهمن 1389

23- معاون علمی پژوهشی بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی از فروردین 1390

24- مدیر دانشنامه انقلاب اسلامی از خرداد 1389